58 531 30 11 • faks: 58 530 52 51

Laboratorium

Informacje

Laboratorium Wody i Ścieków Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z. o.o. w Tczewie rozpoczęło swoją działalność w 1989 roku na terenie Ujęcia Wody Motława początkowo jako Laboratorium Wody. Wykonywano wówczas wyłącznie badania fizyko-chemiczne wody. Następnie rozszerzono zakres badań w kierunku badań mikrobiologicznych wody. Po oddaniu w 1997 roku do eksploatacji oczyszczalni ścieków uruchomiono również Laboratorium Ścieków.

Obecnie Laboratorium Wody i Ścieków mieści się w siedzibie firmy na ulicy Czatkowskiej 8 i zatrudnia 4 osoby.

Laboratorium wykonuje następujące badania:

- pobieranie próbek wody:
- badania fizyko-chemiczne wody i ścieków,
- badania mikrobiologiczne wody.

Badania dotyczą próbek dostarczanych przez klientów i próbek, które pobierają nasi pracownicy.Najważniejszym celem naszej działalności jest świadczenie wysokiej jakości usług laboratoryjnych. Zapewniamy to poprzez zatrudnianie wykwalifikowanej kadry, ciągły jej rozwój zawodowy, korzystanie z nowoczesnego sprzętu badawczego i dostępnych technik badawczych.To nasze działanie jest nadzorowane poprzez audity wewnętrzne i zewnętrzne.

W 2007r. Laboratorium uzyskało Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego (AB 813) w zakresie akredytacji dotyczących:

  • Badań chemicznych i pobierania próbek ścieków
  • Badań chemicznych próbek wody
  • Badań właściwości fizycznych i pobierania próbek ścieków
  • Badań właściwości fizycznych próbek wody


wydany przez Polskie Centrum Akredytacji. Akredytacja PCA według wymagań PN-EN ISO / IEC 17025:2005 jest zewnętrznym uznaniem wiarygodności i profesjonalizmu badań przeprowadzonych przez Laboratorium, niezbędnym do kontrolowania i stymulowania procesów uzdatniania wody oraz oczyszczania ścieków.

Niezależnie od uzyskania certyfikatu akredytacji Laboratorium posiada zatwierdzony przez Państwową Powiatową Inspekcję Sanitarną w Tczewie system jakości prowadzonych badań wody przeznaczonej do spożycia. Oznacza to, że wyniki badań pochodzące z naszego Laboratorium w myśl obowiązujących przepisów prawa są uznawane przez władze sanitarne i administracyjne.

Ponadto od początku istnienia Laboratorium Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie potwierdza swoje kompetencje przez coroczny udział w porównaniach międzylaboratoryjnych, osiągając celujące wyniki.

Obowiązki Kierownika Laboratorium pełni Pani Izabela Treder

(58) 530 52 55
i.treder@zwik.tczew.pl
Pokój nr 1.2