58 531 30 11 • faks: 58 530 52 51

Ogłoszenia o przetargach

Nr sprawy: NI/028/2018 "Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego samochodu asenizacyjnego o pojemności zbiornika 10 m3"

Pliki dotyczące postępowania dostępne są poniżej.

Pobierz załączone pliki

Ogłoszenie o przetargu NI/028/2018 (pdf / 2119 KB. Ilość pobrań: 244)
SIWZ NI/028/2018 (docx / 88 KB. Ilość pobrań: 279)
Modyfikacja SIWZ z dnia 15.06.2018r. (pdf / 372 KB. Ilość pobrań: 218)
Pytania i odpowiedzi z dni 15-18.06.2018r. (pdf / 2245 KB. Ilość pobrań: 232)
Sprawozdanie finansowe za 2017 rok (pdf / 15328 KB. Ilość pobrań: 204)
F01 (pdf / 3624 KB. Ilość pobrań: 196)
Wykaz zobowiązań finansowych (pdf / 414 KB. Ilość pobrań: 196)
Pytania z dnia 21.06.2018 i odpowiedzi (pdf / 652 KB. Ilość pobrań: 209)
Bilans i Rachunek zysków i strat 2016 (pdf / 3173 KB. Ilość pobrań: 193)
Pytania z dni 20-27.06.2018 i odpowiedzi (pdf / 858 KB. Ilość pobrań: 211)
Pytanie z dnia 26.06.2018 i odpowiedź (pdf / 337 KB. Ilość pobrań: 194)
Informacja z otwarcia ofert (pdf / 380 KB. Ilość pobrań: 199)
NI/028/2018 - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (pdf / 788 KB. Ilość pobrań: 214)