58 531 30 11 • faks: 58 530 52 51

Ogłoszenia o przetargach

Nr sprawy: NI/062/2019 "Dostawa materiału strukturalnego do kompostowania odpadów z oczyszczalni ścieków i odbiór odpadów o kodzie 19 05 03, z podziałem na części"

Dostawa materiału strukturalnego do kompostowania odpadów z oczyszczalni ścieków i odbiór odpadów o kodzie 19 05 03, z podziałem na części:

  • Część nr 1. Dostawa materiału strukturalnego do kompostowania odpadów z oczyszczalni ścieków w Tczewie
  • Część nr 2. Odbiór odpadów o kodzie 19 05 03”. Numer sprawy: NI/062/2019


Pliki dotyczące postępowania dostępne są poniżej.

Pobierz załączone pliki

Ogłoszenie o przetargu (pdf / 2863 KB. Ilość pobrań: 82)
SIWZ (pdf / 9894 KB. Ilość pobrań: 98)
Załącznik nr 1 do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia (doc / 301 KB. Ilość pobrań: 68)
Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz oferty (docx / 296 KB. Ilość pobrań: 61)
Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (docx / 297 KB. Ilość pobrań: 61)
Załącznik nr 4 do SIWZ - Wykaz usług (docx / 292 KB. Ilość pobrań: 63)
Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy (docx / 290 KB. Ilość pobrań: 65)
Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór umowy (docx / 300 KB. Ilość pobrań: 77)
Załącznik nr 7 do SIWZ - Protokół odbioru / dostawy (docx / 290 KB. Ilość pobrań: 63)
Załącznik nr 8 do SIWZ - Klauzula informacyjna (docx / 100 KB. Ilość pobrań: 62)
Załącznik nr 9 do SIWZ - Sprawozdania z badań odpadów przetwarzanych w kompostowni w Tczewie (pdf / 1314 KB. Ilość pobrań: 69)
Wybór najkorzystniejszej oferty - NI 060 2019 (pdf / 479 KB. Ilość pobrań: 132)
Informacja z otwarcia ofert i unieważnienie postępowania (pdf / 299 KB. Ilość pobrań: 70)