58 531 30 11 • faks: 58 530 52 51

Laboratorium

Badania fizyko-chemiczne wody i cennik

Laboratorium świadczy usługi w zakresie oznaczania:


A - metoda akredytowana; N - metoda nieakredytowana
Z - badanie zatwierdzone przez PPIS w Tczewie / Decyzja HKw.NŚ.0940.2.19 z dnia 20.12.2019 r.