58 531 30 11 • faks: 58 530 52 51

Pliki do pobrania

Pliki do pobrania

Pobierz załączone pliki

Dział techniczny - wniosek o wydanie warunków technicznych (pdf / 485 KB. Ilość pobrań: 1669)
Dział techniczny - wniosek o rozdział instalacji - podlewanie przydomowego ogródka (pdf / 53 KB. Ilość pobrań: 1293)
Dział sprzedaży - zlecenie wykonania ekspertyzy wodomierza (pdf / 52 KB. Ilość pobrań: 822)
Dział sprzedaży - zlecenie wykonania montażu wymiany rozplombowania wodomierza (pdf / 159 KB. Ilość pobrań: 1756)
Dział sprzedaży - wniosek o wydzierżawienie stojaka hydrantowego z wodomierzem (pdf / 64 KB. Ilość pobrań: 803)
Dział sprzedaży - wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków (docx / 34 KB. Ilość pobrań: 1272)
Dział sprzedaży - protokół zdawczo odbiorczy stanu wodomierza (docx / 20 KB. Ilość pobrań: 424)
Dział sprzedaży - cofnięcie zgody na obciążenie rachunku (pdf / 132 KB. Ilość pobrań: 70)
Dział sprzedaży - polecenie zapłaty zgoda na obciążenie rachunku (pdf / 133 KB. Ilość pobrań: 104)
Dział sprzedaży - wniosek o rozwiązanie umowy (pdf / 224 KB. Ilość pobrań: 34)
Inwestycje I - zlecenie wykonania przyłącza wod - kan (pdf / 59 KB. Ilość pobrań: 874)
Inwestycje I - zlecenie wykonania projektu przyłącza (pdf / 59 KB. Ilość pobrań: 821)
Inwestycje I - zlecenie wykonania projektu wraz z wykonawstwem (pdf / 61 KB. Ilość pobrań: 804)
Inwestycje II - Wniosek o odpłatne przejęcie urządzeń wod-kan (doc / 64 KB. Ilość pobrań: 810)
Inwestycje II - Arkusz oceny wniosku o odpłatne przejęcie urządzeń wod-kan (doc / 65 KB. Ilość pobrań: 769)
Inwestycje II - Projekt umowy przejęcia urządzeń wod-kan (doc / 71 KB. Ilość pobrań: 840)
Inwestycje II - Protokół zdawczo - odbiorczy przejmowanych urządzeń wod-kan (doc / 62 KB. Ilość pobrań: 994)
Inwestycje II - Oświadczenie właściciela urządzeń wod-kan, rękojmia, gwarancja (doc / 60 KB. Ilość pobrań: 812)
Inwestycje II - Oświadczenie właściciela urządzeń wod-kan (doc / 1745 KB. Ilość pobrań: 868)
Inwestycje II - Regulamin odpłatnego przejmowania urządzeń wod-kan ZWIK (pdf / 293 KB. Ilość pobrań: 869)
Badanie mikrobiologiczne wody (osoba fizyczna) (pdf / 141 KB. Ilość pobrań: 262)
Badanie mikrobiologiczne wody (podmiot gospodarczy) (pdf / 136 KB. Ilość pobrań: 252)
Badanie ścieków (pdf / 143 KB. Ilość pobrań: 241)
Badanie wody (osoba fizyczna) (pdf / 178 KB. Ilość pobrań: 271)
Badanie wody (podmiot gospodarczy) (pdf / 174 KB. Ilość pobrań: 281)
Badanie wód popłucznych (pdf / 139 KB. Ilość pobrań: 235)
Ankieta dotycząca jakości usług laboratoryjnych: ZK 07 Ankieta dotycząca jakości usług laboratoryjnych wyd. 03 (pdf / 142 KB. Ilość pobrań: 230)
Formularz skargi: ZK-02 Formularz skargi wyd. 02 (pdf / 80 KB. Ilość pobrań: 259)