58 531 30 11 • faks: 58 530 52 51

Pliki do pobrania

Pliki do pobrania

Pobierz załączone pliki

Laboratorium - zlecenie wykonania badania ścieków (doc / 84 KB. Ilość pobrań: 930)
Laboratorium - zlecenie wykonania badania mikrobiologicznego wody (doc / 80 KB. Ilość pobrań: 919)
Laboratorium - zlecenie wykonania badania fizyko-chemicznego wody (doc / 106 KB. Ilość pobrań: 784)
Dział techniczny - wniosek o wydanie warunków technicznych (pdf / 76 KB. Ilość pobrań: 971)
Dział techniczny - wniosek o rozdział instalacji - podlewanie przydomowego ogródka (pdf / 53 KB. Ilość pobrań: 736)
Dział sprzedaży - zlecenie montażu zaworu antyskażeniowego (pdf / 74 KB. Ilość pobrań: 451)
Dział sprzedaży - zlecenie wykonania ekspertyzy wodomierza (pdf / 52 KB. Ilość pobrań: 509)
Dział sprzedaży - zlecenie wykonania montażu, wymiany, rozplombowania wodomierza (pdf / 60 KB. Ilość pobrań: 886)
Dział sprzedaży - wniosek o wydzierżawienie stojaka hydrantowego z wodomierzem (pdf / 64 KB. Ilość pobrań: 500)
Dział sprzedaży - zlecenie wykonania sprawdzenia wewnętrznej instalacji wodociągowej (pdf / 59 KB. Ilość pobrań: 498)
Dział sprzedaży - wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków (pdf / 58 KB. Ilość pobrań: 600)
Dział sprzedaży - protokół zdawczo odbiorczy stanu wodomierza (pdf / 121 KB. Ilość pobrań: 15)
Inwestycje I - zlecenie wykonania przyłącza wod - kan (pdf / 59 KB. Ilość pobrań: 510)
Inwestycje I - zlecenie wykonania projektu przyłącza (pdf / 59 KB. Ilość pobrań: 502)
Inwestycje I - zlecenie wykonania projektu wraz z wykonawstwem (pdf / 61 KB. Ilość pobrań: 487)
Inwestycje II - Wniosek o odpłatne przejęcie urządzeń wod-kan (doc / 64 KB. Ilość pobrań: 500)
Inwestycje II - Arkusz oceny wniosku o odpłatne przejęcie urządzeń wod-kan (doc / 65 KB. Ilość pobrań: 455)
Inwestycje II - Projekt umowy przejęcia urządzeń wod-kan (doc / 71 KB. Ilość pobrań: 498)
Inwestycje II - Protokół zdawczo - odbiorczy przejmowanych urządzeń wod-kan (doc / 62 KB. Ilość pobrań: 602)
Inwestycje II - Oświadczenie właściciela urządzeń wod-kan, rękojmia, gwarancja (doc / 60 KB. Ilość pobrań: 475)
Inwestycje II - Oświadczenie właściciela urządzeń wod-kan (doc / 1745 KB. Ilość pobrań: 515)
Inwestycje II - Regulamin odpłatnego przejmowania urządzeń wod-kan ZWIK (pdf / 293 KB. Ilość pobrań: 564)