58 531 30 11 • faks: 58 530 52 51

Laboratorium

Pliki do pobrania

Prosimy naszych Klientów o wyrażenie opinii dotyczącej poziomu świadczonych przez laboratorium usług i wypełnienie poniższego formularza oraz przekazanie go do siedziby Laboratorium lub przesłanie na adres: i.treder@zwik.tczew.pl

· Ankieta dotycząca jakości usług laboratoryjnych (ZK 07 Ankieta dotycząca jakości usług laboratoryjnych wyd. 03).pdf
· Formularz skargi (ZK-02 Formularz skargi wyd. 02).pdf

Klient lub inna zainteresowana strona ma prawo złożyć pisemną skargę (Formularz skargi.pdf) na każdym etapie realizacji zlecenia lub po jej zakończeniu. Laboratorium zobowiązane jest ustosunkować się do treści skargi w okresie do 14 dni od daty jej zarejestrowania. W celu udostępnienia opisu sposobu rozpatrywania skargi, strony zainteresowane prosimy o kontakt z Laboratorium: tel. /58/ 530 52 55, e-mail: i.treder@zwik.tczew.pl

Pobierz załączone pliki

Badanie mikrobiologiczne wody (osoba fizyczna) (pdf / 141 KB. Ilość pobrań: 108)
Badanie mikrobiologiczne wody (podmiot gospodarczy) (pdf / 136 KB. Ilość pobrań: 110)
Badanie ścieków (pdf / 143 KB. Ilość pobrań: 108)
Badanie wody (osoba fizyczna) (pdf / 178 KB. Ilość pobrań: 114)
Badanie wody (podmiot gospodarczy) (pdf / 174 KB. Ilość pobrań: 130)
Badanie wód popłucznych (pdf / 139 KB. Ilość pobrań: 107)