58 531 30 11 • faks: 58 530 52 51

Ogłoszenia o przetargach

Nr Sprawy: NI/064/2017 Kompleksowe rozwiązanie godpodarki osadowej wraz z modernizacją części technologicznej z przebudową sysetmu doprowadzenia ścieków do oczyszczalni w Tczewie

Kompleksowe rozwiązanie gospodarki osadowej wraz z modernizacją części technologicznej i przebudową systemu doprowadzania ścieków do oczyszczalni w Tczewie.

CZYTAJ WIĘCEJ

Nr Sprawy: NI/059/2017 Wykonanie robót zabrukowych i asfaltowych po awariach wodociągowych i kanalizacyjnych oraz regulacja ulicznych urządzeń wod-kan na terenie miasta Tczewa w latach 2018 - 2019

Wykonanie robót zabrukowych i asfaltowych po awariach wodociągowych i kanalizacyjnych oraz regulacja ulicznych urządzeń wod-kan na terenie miasta Tczewa w latach 2018 - 2019.

CZYTAJ WIĘCEJ

Nr Sprawy: NI/060/2017 Budowa dodatkowej nitki kanału sanitarnego - obejścia przepompowni Czatkowy w Tczewie

Zadanie realizowane w ramach Projektu POIS.02.03.00-00-0214/16-00 pod nazwą „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki osadowej wraz z modernizacją części technologicznej i przebudową systemu doprowadzenia ścieków do Oczyszczalni w Tczewie” objęty finansowaniem ze środków UE w ramach POIiŚ na lata 2014-2020

CZYTAJ WIĘCEJ

Nr Sprawy: NI/056/2017 "Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją budowy dodatkowej nitki kanału sanitarnego - obejścia przepompowni Czatkowy w Tczewie"

Nr sprawy: NI/056/2017.

CZYTAJ WIĘCEJ

Nr Sprawy: NI/046/2017 "Przebudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków nr 67, 66, 65, 64, 63B w ul. Czyżykowskiej w Tczewie"

Nr sprawy: NI/046/2017.

CZYTAJ WIĘCEJ

Nr Sprawy: NI/044/2017 - "Malowanie pomostów Oczyszczalni ścieków w Tczewie - Etap III"

Nr sprawy: NI/044/2017

CZYTAJ WIĘCEJ

Nr sprawy: NI/029/2017 - "Malowanie pomostów Oczyszczalni ścieków w Tczewie - Etap III"

Nr sprawy: NI/029/2017

CZYTAJ WIĘCEJ

Przetarg nieograniczony na usługę: Pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu

Pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu nad zadaniem: "Kompleksowe rozwiązanie gospodarki osadowej wraz z modernizacją części technologicznej i przebudową systemu doprowadzania ścieków do oczyszczalni w Tczewie".

CZYTAJ WIĘCEJ