58 531 30 11 • faks: 58 530 52 51

Ogłoszenia o przetargach

Nr sprawy: NI/046/2017 "Przebudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków nr 67, 66, 65, 64, 63B w ul. Czyżykowskiej w Tczewie"

Nr sprawy: NI/046/2017

Dokumenty dostępne są w załącznikach poniżej.

Pobierz załączone pliki

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dnia 30.10.2017r. (pdf / 409 KB. Ilość pobrań: 287)
Ogłoszenie o przetargu NI-046-2017 (pdf / 2020 KB. Ilość pobrań: 310)
Specyfikacja Zamówienia NI-046-2017 (docx / 79 KB. Ilość pobrań: 345)
Zał Nr 6 - Wzór umowy (docx / 48 KB. Ilość pobrań: 304)
Zał Nr 7 - Projekt budowlano-wykonawczy (pdf / 15283 KB. Ilość pobrań: 450)
Zał Nr 8 - Opinia geotechniczna (pdf / 2467 KB. Ilość pobrań: 387)
Zał Nr 9 - STWiOR (docx / 88 KB. Ilość pobrań: 322)
Zał Nr 10 - Przedmiar robót (docx / 33 KB. Ilość pobrań: 314)
Zmiana Specyfikacji Przetargowej NI/046/2017 z dnia 04.10.2017r. (pdf / 1007 KB. Ilość pobrań: 290)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia NI/046/2017 z dnia 04.10.2017r. (pdf / 606 KB. Ilość pobrań: 289)