58 531 30 11 • faks: 58 530 52 51

Ogłoszenia o przetargach

Nr sprawy: NI/060/2017 Budowa dodatkowej nitki kanału sanitarnego - obejścia przepompowni Czatkowy w TczewieZadanie realizowane w ramach Projektu POIS.02.03.00-00-0214/16-00 pod nazwą „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki osadowej wraz z modernizacją części technologicznej i przebudową systemu doprowadzenia ścieków do Oczyszczalni w Tczewie” objęty finansowaniem ze środków UE w ramach POIiŚ na lata 2014-2020

Dokumenty dostępne są w załącznikach poniżej.

Pobierz załączone pliki

NI/060/2017 - Ogłoszenie (pdf / 8887 KB. Ilość pobrań: 359)
SIWZ - 13-11-2017 (zip / 1278 KB. Ilość pobrań: 371)
Dokumentacja projektowa (zip / 56790 KB. Ilość pobrań: 398)
NI 060 2017 pytania z dnia 22.11.2017 i odpowiedzi (pdf / 1736 KB. Ilość pobrań: 296)
NI/060/2017 - informacja z sesji otwarcia ofert (pdf / 480 KB. Ilość pobrań: 330)
Informacja o wyborze oferty NI 060 2017 (pdf / 662 KB. Ilość pobrań: 314)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - NI 060 2017 (pdf / 1642 KB. Ilość pobrań: 297)