58 531 30 11 • faks: 58 530 52 51

Ogłoszenia o przetargach

Nr sprawy: NI/064/2017 Kompleksowe rozwiązanie godpodarki osadowej wraz z modernizacją części technologicznej z przebudową sysetmu doprowadzenia ścieków do oczyszczalni w Tczewie

Nr sprawy NI/064/2017 Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu:

"KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIE GOSPODARKI OSADOWEJ WRAZ Z MODERNIZACJĄ CZĘŚCI TECHNOLOGICZNEJ I PRZEBUDOWĄ SYSTEMU DOPROWADZANIA ŚCIEKÓW DO OCZYSZCZALNI W Tczewie"Zadanie realizowane w ramach Projektu POIS.02.03.00-00-0214/16-00 pod nazwą „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki osadowej wraz z modernizacją części technologicznej i przebudową systemu doprowadzenia ścieków do Oczyszczalni w Tczewie” objęty finansowaniem ze środków UE w ramach POIiŚ na lata 2014-2020.

Pliki dotyczące postępowania dostępne są tutaj: www.zwik.tczew.pl/files/Budowa_kompostowni.zip (131 MB, zip).

Pobierz załączone pliki

Ogłoszenie o przetargu NI 064 2017 (pdf / 11530 KB. Ilość pobrań: 742)
Pytanie z dnia 02 01 2018 i odpowiedź (pdf / 686 KB. Ilość pobrań: 495)
Pytania z dnia 08-11.01.2018 wraz z modyfikacją SIWZ i odpowiedziami (pdf / 1704 KB. Ilość pobrań: 468)
Ogłoszenie z dnia 12.01.2018 r. o zmianie treści ogłoszenia (pdf / 3509 KB. Ilość pobrań: 487)
Załączniki do SIWZ - Aktywne druki formularzy NI 064 2017 (zip / 2341 KB. Ilość pobrań: 437)
Pytania z dnia 16-23.01.2018 z odpowiedziami (pdf / 11372 KB. Ilość pobrań: 420)
Ogłoszenie z dn. 30.01.2018 o zmianie treści ogłoszenia (pdf / 658 KB. Ilość pobrań: 416)
Oczyszczalnia ścieków SK 022 (rysynek, rzut) (JPG / 6260 KB. Ilość pobrań: 623)
Ogłoszenie z dnia 06.02.2018 r. o zmianie treści ogłoszenia (pdf / 279 KB. Ilość pobrań: 357)
Modyfikacja SIWZ z dnia 06.02.2018 r. (pdf / 1035 KB. Ilość pobrań: 426)
Ogłoszenie z dn. 16.02.2018 o zmianie treści ogłoszenia (pdf / 3478 KB. Ilość pobrań: 356)
Modyfikacja SIWZ z dnia 16.02.2018 r. (pdf / 1239 KB. Ilość pobrań: 457)
Informacja z otwarcia ofert - NI/064/2017 (pdf / 676 KB. Ilość pobrań: 484)
Ranking ofert (pdf / 631 KB. Ilość pobrań: 429)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty NI 064 2017 (pdf / 900 KB. Ilość pobrań: 589)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (pdf / 1464 KB. Ilość pobrań: 338)