58 531 30 11 • faks: 58 530 52 51

Ogłoszenia o przetargach

Nr sprawy: NI/013/2018 "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do granicy działek w ul. Przemysłowej w Tczewie"

Pliki dotyczące postępowania dostępne są poniżej.

Pobierz załączone pliki

Ogłoszenie o przetargu nr NI/013/2018 (pdf / 2182 KB. Ilość pobrań: 286)
Specyfikacja Zamówienia NI/013/2018 (rar / 15432 KB. Ilość pobrań: 303)
Załączniki od nr 1 do 6 w wersji edytowalnej (docx / 49 KB. Ilość pobrań: 254)
Załącznik nr 8 - Projekt budowlano-wykonawczy (rar / 17651 KB. Ilość pobrań: 302)
Załącznik nr 9 – Geotechniczne warunki posadowienia (pdf / 6375 KB. Ilość pobrań: 286)
Załącznik nr 10 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (rar / 12195 KB. Ilość pobrań: 260)
Załącznik nr 11 – Przedmiar robót (pdf / 681 KB. Ilość pobrań: 257)
Informacja z otwarcia ofert z dnia 23.04.2018r. (pdf / 405 KB. Ilość pobrań: 272)
Zawiadomienie o wyborze oferty NI-013-2018 07 05 2018 (pdf / 663 KB. Ilość pobrań: 289)