58 531 30 11 • faks: 58 530 52 51

Ogłoszenia o przetargach

Nr sprawy: NI/017/2018 "Wykonanie wentylacji mechanicznej oraz instalacji klimatyzacji w budynku administracyjnym ZWiK Sp. z o.o. w Tczewie przy ul. Czatkowskiej 8"

Pliki dotyczące postępowania dostępne są poniżej.

Pobierz załączone pliki

Ogłoszenie o przetargu nr NI/017/2018 (pdf / 865 KB. Ilość pobrań: 242)
Specyfikacja Zamówienia NI/017/2018 (pdf / 5550 KB. Ilość pobrań: 250)
Załączniki od nr 1 do 6 w wersji edytowalnej (docx / 49 KB. Ilość pobrań: 233)
Załącznik nr 8a - Projekt wentylacji i chłodzenia pasywnego (rar / 18394 KB. Ilość pobrań: 252)
Załącznik nr 8b - Projekt bud-wyk konstrukcji wsporczej central (pdf / 405 KB. Ilość pobrań: 412)
Załącznik nr 8c - Projekt elektryczny (rar / 18300 KB. Ilość pobrań: 240)
Załącznik nr 9 - Przedmiar robót (pdf / 169 KB. Ilość pobrań: 238)
Załącznik nr 10 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (pdf / 247 KB. Ilość pobrań: 266)
Informacja z otwarcia ofert z dnia 17.05.2018 (pdf / 445 KB. Ilość pobrań: 226)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 04.06.2018r. (pdf / 895 KB. Ilość pobrań: 217)