58 531 30 11 • faks: 58 530 52 51

Ogłoszenia o przetargach

Nr sprawy: NI/049/2018 "Przebudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków nr 67, 66, 65, 64, 63B w ul. Czyżykowskiej w Tczewie"

Pliki dotyczące postępowania dostępne są poniżej.

Pobierz załączone pliki

Ogłoszenie o przetargu nr NI/049/2018 (pdf / 2135 KB. Ilość pobrań: 185)
Specyfikacja Zamówienia NI/049/2018 (pdf / 19460 KB. Ilość pobrań: 176)
Załączniki od nr 1 do 6 w wersji edytowalnej (docx / 49 KB. Ilość pobrań: 167)
Projekt budowlano-wykonawczy (pdf / 15283 KB. Ilość pobrań: 264)
Opinia geotechniczna (pdf / 2467 KB. Ilość pobrań: 158)
STWiOR (docx / 88 KB. Ilość pobrań: 162)
Przedmiar robót (docx / 33 KB. Ilość pobrań: 172)
Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 17.10.2018r (pdf / 559 KB. Ilość pobrań: 153)
Informacja z otwarcia ofert - 18.10.2018 (pdf / 494 KB. Ilość pobrań: 159)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 30.10.2018r. (pdf / 689 KB. Ilość pobrań: 178)