58 531 30 11 • faks: 58 530 52 51

Ogłoszenia o przetargach

Nr sprawy: NI/004/2019: Zakup i dostawa w formie leasingu kapitałowego z opcją wykupu fabrycznie nowego samochodu dostawczego zabudowanego typu furgon o DMC do 3,5 t wraz z mobilnym systemem płukania i dezynfekcji ozonem sieci i urządzeń wodociągowych

Zakup i dostawa w formie leasingu kapitałowego z opcją wykupu fabrycznie nowego samochodu dostawczego zabudowanego typu furgon o DMC do 3,5 t wraz z mobilnym systemem płukania i dezynfekcji ozonem sieci i urządzeń wodociągowych.

Pliki dotyczące postępowania dostępne są poniżej.

Pobierz załączone pliki

NI/004/2019 - Ogłoszenie o wszczęciu postępowania (pdf / 4198 KB. Ilość pobrań: 152)
NI/004/2019 - SIWZ (pdf / 11728 KB. Ilość pobrań: 158)
NI/004/2019 - Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty (docx / 19 KB. Ilość pobrań: 122)
NI/004/2019 - Załącznik nr 1 do Formularza oferty - opis przedmiotu zamówienia (docx / 26 KB. Ilość pobrań: 123)
NI/004/2019 - Załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału i braku podstaw do wykluczenia (docx / 16 KB. Ilość pobrań: 141)
NI/004/2019 - Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (docx / 17 KB. Ilość pobrań: 146)
NI/004/2019 - Załącznik nr 4 do SIWZ – Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów (docx / 17 KB. Ilość pobrań: 134)
NI/004/2019 - Załącznik nr 5 do SIWZ - Klauzula RODO (docx / 100 KB. Ilość pobrań: 130)
NI/004/2019 - Pytania z 28.02.2019 i odpowiedzi (pdf / 415 KB. Ilość pobrań: 125)
NI/004/2019 - Pytania z dnia 08.03.2019 r. wraz z odpowiedziami (pdf / 864 KB. Ilość pobrań: 133)
NI/004/2019 - Sprawozdanie finansowe za 2018 rok (pdf / 15095 KB. Ilość pobrań: 133)
Informacja z sesji otwarcia ofert (pdf / 664 KB. Ilość pobrań: 138)
Informacja o wyborze ofery (pdf / 952 KB. Ilość pobrań: 134)