58 531 30 11 • faks: 58 530 52 51

Ogłoszenia o przetargach

Nr sprawy: NI/013/2019: Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji

Pliki dotyczące postępowania dostępne są poniżej.

Pobierz załączone pliki

NI/013/2019 - Ogłoszenie o wszczęciu postępowania (pdf / 5115 KB. Ilość pobrań: 155)
NI/013/2019 - SIWZ (pdf / 12942 KB. Ilość pobrań: 174)
NI/013/2019 - Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty (docx / 19 KB. Ilość pobrań: 140)
NI/013/2019 - Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty (docx / 35 KB. Ilość pobrań: 132)
NI/013/2019 - Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału i braku podstaw do wykluczenia z postępowania (docx / 16 KB. Ilość pobrań: 133)
NI/013/2019 - Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej (docx / 17 KB. Ilość pobrań: 158)
NI/013/2019 - Załącznik nr 4 do SIWZ - Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów (docx / 17 KB. Ilość pobrań: 140)
NI/013/2019 - Załącznik nr 5 do SIWZ - Klauzula informacyjna (docx / 100 KB. Ilość pobrań: 137)
Pytania z 12.03.2019 i odpowiedzi (pdf / 1803 KB. Ilość pobrań: 144)
Sprawozdanie finansowe 2016 (pdf / 15703 KB. Ilość pobrań: 123)
opinia raport biegłego 2016 (pdf / 4701 KB. Ilość pobrań: 177)
Sprawozdanie Zarządu 2016 (pdf / 8441 KB. Ilość pobrań: 168)
Uchwała Zgromadzenia Wspólników 2016 (pdf / 667 KB. Ilość pobrań: 124)
Sprawozdanie finansowe 2017 (pdf / 15329 KB. Ilość pobrań: 124)
opinia raport biegłego 2017 (pdf / 1434 KB. Ilość pobrań: 144)
Sprawozdanie Zarządu 2017 (pdf / 9738 KB. Ilość pobrań: 131)
Uchwała Zgromadzenia Wspólników 2017 (pdf / 692 KB. Ilość pobrań: 121)
F01 za 4 kwartał 2018 (pdf / 3348 KB. Ilość pobrań: 121)
Wykaz zobowiązań i należn bilans i pozabilans (pdf / 948 KB. Ilość pobrań: 132)
Pytanie z dnia 18.03.2019 i odpowiedź (pdf / 411 KB. Ilość pobrań: 139)
Informacja z sesji otwarcia ofert (pdf / 353 KB. Ilość pobrań: 139)
Zawiadomienie o wyborze oferty (pdf / 706 KB. Ilość pobrań: 142)