58 531 30 11 • faks: 58 530 52 51

Ogłoszenia o przetargach

Nr sprawy: NI/053/2019 Przebudowa sieci elektroenergetycznej SN 15 kV i nN 0,4 kV zasilającej studnie głębinowe znajdujące się na Ujęciu Wody "Motława"

Pliki dotyczące postępowania dostępne są poniżej.

Pobierz załączone pliki

Ogłoszenie o przetargu NI 053 2019 (pdf / 1850 KB. Ilość pobrań: 110)
Specyfikacja Zamówienia NI 053 2019 (pdf / 17168 KB. Ilość pobrań: 107)
Zał do Specyfikacji NI 053 2019 - wersja do edycji (doc / 206 KB. Ilość pobrań: 99)
Załącznik Nr 10 - Projekt budowlano - wykonawczy (pdf / 19405 KB. Ilość pobrań: 147)
Załącznik Nr 11 - Przedmiar robót (pdf / 111 KB. Ilość pobrań: 112)
Załącznik Nr 12 - Specfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (pdf / 1730 KB. Ilość pobrań: 112)
Załącznik Nr 13 - Umowa o przyłączenie do sieci nr P-18-029419 (pdf / 4254 KB. Ilość pobrań: 107)
Załącznik Nr 14 - Umowa o przyłączenie do sieci nr P-18-029417 (pdf / 4382 KB. Ilość pobrań: 103)
Wyjaśnienie traści SIWZ NI 053 2019 z dnia 29 08 2019 (pdf / 383 KB. Ilość pobrań: 88)
Uzgodnienie ENERGA 950 A 3MMD 2018 z dnia 01 02 2019 (pdf / 3051 KB. Ilość pobrań: 96)
Informacja z otwarcia ofert (pdf / 309 KB. Ilość pobrań: 90)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - NI 053 2019 (pdf / 666 KB. Ilość pobrań: 87)