58 531 30 11 • faks: 58 530 52 51

Ogłoszenia o przetargach

Nr sprawy: NI/077/2019 "Dostawa materiału strukturalnego do kompostowania odpadów z oczyszczalni ścieków w Tczewie"

Pliki dotyczące postępowania dostępne są poniżej.

Pobierz załączone pliki

Ogłoszenie o przetargu nr NI 077 2019 (pdf / 2041 KB. Ilość pobrań: 69)
Specyfikacja Zamówienia nr NI 077 2019 (pdf / 8344 KB. Ilość pobrań: 57)
Zał nr 1 Oś w speł nianie war udział u w post oraz braku pdst do wykl (doc / 37 KB. Ilość pobrań: 46)
Zał nr 2 formularz ofertowy (docx / 30 KB. Ilość pobrań: 47)
Zał nr 3 oś w przynależność do gr kapit (docx / 24 KB. Ilość pobrań: 45)
Zał nr 4 wykaz dostaw (docx / 19 KB. Ilość pobrań: 47)
Zał nr 5 Oś w wykonawcy (docx / 18 KB. Ilość pobrań: 50)
Zał nr 6 projekt umowy (docx / 35 KB. Ilość pobrań: 46)
Zał nr 7 prot odbioru (docx / 18 KB. Ilość pobrań: 41)
Zał nr 8 klauzula RODO (docx / 20 KB. Ilość pobrań: 38)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia NI 077 2019 (pdf / 426 KB. Ilość pobrań: 39)
Zmiana SIWZ NI 077 2019 (pdf / 407 KB. Ilość pobrań: 40)
Informacja z sesji otwarcia ofert NI 077 2019 (pdf / 363 KB. Ilość pobrań: 62)
Wybór najkorzystniejszej oferty NI 077 2019 (pdf / 688 KB. Ilość pobrań: 41)