58 531 30 11 • faks: 58 530 52 51

Ogłoszenia o przetargach

Nr sprawy: NI/080/2019 "Sprzedaż odpadów o kodzie 19 05 03 w trakcie procedury przekwalifikowania w nawóz organiczny - kompost nieodpowiadający wymaganiom"

Pliki dotyczące postępowania dostępne są poniżej.

Pobierz załączone pliki

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania NI 080 2019 (pdf / 2036 KB. Ilość pobrań: 50)
SIWZ NI 080 2019 (pdf / 8736 KB. Ilość pobrań: 44)
NI-080-2019 zalaczniki-od-1-do-8 (zip / 2253 KB. Ilość pobrań: 56)
NI/080/2019 - informacja o unieważnieniu postępowania (pdf / 328 KB. Ilość pobrań: 33)