58 531 30 11 • faks: 58 530 52 51

Ogłoszenia o przetargach

Nr sprawy: NI/081/2019 Odbiór odpadów o kodzie 19 05 03 w trakcie procedury przekwalifikowania w nawóz organiczny - kompost nieodpowiadający wymaganiom

Pliki dotyczące postępowania dostępne są poniżej.

Pobierz załączone pliki

Ogłoszenie o przetargu NI 081 2019 (pdf / 2023 KB. Ilość pobrań: 65)
SIWZ NI 081 2019 (pdf / 8698 KB. Ilość pobrań: 55)
NI 081 2019 - zalaczniki od 1 do 8 (zip / 2255 KB. Ilość pobrań: 52)
Informacja z sesji otwarcia ofert i unieważnienie postępowania NI/081/2019 (pdf / 487 KB. Ilość pobrań: 43)