58 531 30 11 • faks: 58 530 52 51

Archiwum

Archiwum ZP do dnia 26.05.2015

Archiwum Zamówień Publicznych. Postępowania prowadzone przez ZWiK, opublikowane do dnia 26 maja 2015 roku.

Nr sprawy: NI/033/2015 - Modernizacja systemu napowietrzania ścieków na oczyszczalni ścieków w Tczewie


Ogłoszenie (NI/033/2015) - [dodano: 26-05-2015r.]
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (NI/033/2015) - [dodano: 26-05-2015r.]
Załącznik Nr 8 - Schemat rozmieszczenia rusztów napowietrzających w komorze nitryfikacji - [dodano: 26-05-2015r.]
Załącznik Nr 9 - Schemat konstrukcji dyfuzora napowietrzającego - [dodano: 26-05-2015r.]
Załącznik Nr 10 - Parametry membrany dyfuzora napowietrzającego - [dodano: 26-05-2015r.]
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (NI/033/20105) - [dodano: 03-06-2015r.]

Nr sprawy: NI/005/2015 - Modernizacja systemu napowietrzania ścieków na oczyszczalni ścieków w Tczewie


Ogłoszenie (NI/005/2015) - [dodano: 08-05-2015r.]
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (NI/005/2015) - [dodano: 08-05-2015r.]
Zawiadomienie o unieważnienie postępowania (NI/005/2015) - [dodano: 25-05-2015r.]

Nr sprawy: NI/008/2015 - Usługa ochrony mienia należącego do ZWiK Sp. z o.o. w Tczewie


Ogłoszenie (NI/008/2015) - [dodano: 02-04-2015r.]
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (NI/008/2015) - [dodano: 02-04-2015r.]
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (NI/008/2015) - [dodano: 22-04-2015r.]

Nr sprawy: NI/077/2014 - Sukcesywne dostawy piasku do ZWiK Sp. z o.o. w Tczewie


Ogłoszenie (NI/077/2014) - [dodano: 27-11-2014r.]
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (NI/077/2014) - [dodano: 27-11-2014r.]
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (NI/077/2014) - [dodano: 15-12-2014r.]

Nr sprawy: NI/063/2014 - Sukcesywne dostawy piasku do ZWiK Sp. z o.o. w Tczewie


Ogłoszenie (NI/063/2014) - [dodano: 08-10-2014r.]
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (NI/063/2014) - [dodano: 08-10-2014r.]
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (NI/063/2014) - [dodano 17-11-2014r.]

Nr sprawy: NI/048/2014 - Opracowanie koncepcji aranżacji wnętrz w budynku administracyjnym ZWIK Sp. z o.o. w Tczewie przy ul. Czatkowskiej 8


Ogłoszenie (NI/048/2014) - [dodano: 04-07-2014r.]
Regulamin i załączniki do regulaminu (NI/048/2014) - [dodano: 04-07-2014]
Załącznik Nr 1 - Zgłoszenie udziału w konkursie
Załącznik Nr 2 - Oświadczenie uczestnika konkursu
Załącznik Nr 3 - Oświadczenie uczestnika konkursu dotyczące praw autorskich
Załącznik Nr 4 - Pełnomocnictwo
Załącznik Nr 5 - Lista autorów, współautorów i współpracowników
Załącznik Nr 6 - Lista osób przewidzianych do odbioru wypłaty
Załącznik Nr 7 - Potwierdzenie złożenia pracy konkursowej

W związku z prośbami Uczestników konkursu, zamieszczamy dodatkowe przekroje budynku administracyjnego wraz z widokiem elewacji oraz przekrój sali konferencyjnej z układem drzwi do sali konferencyjnej.

Uwaga: Pietro II (nadbudowa) w budynku administracyjnym nie zostało wykonane.


Przekroje (NI/048/2014) - [dodano: 17-07-2014r.]
Zawiadomienie o dopuszczeniu do udziału w konkursie oraz zaproszenie do składania prac konkursowych.
Wyjaśnienia do konkursu z załącznikami (NI/048/2014) - [dodano: 18-08-2014r.]
Ogłoszenie - Wyniki Konkursu (NI/048/2014) - [19-09-2014r.]

Nr sprawy: NI/046/2014 - Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków usługowo - przemysłowych przy ul. 30 Stycznia i ul. Głowackiego w Tczewie [13szt.]


Ogłoszenie (NI/046/2014) - [dodano: 27-06-2014r.]
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (NI/046/2014) - [dodano: 27-06-2014r.]
Załącznik Nr 7 - Wykaz Przyłączy
Załącznik Nr 8 - Dokumentacja Projektowa
Załącznik Nr 9 - Przedmiar Robót
Zawiadomienie o wyborze oferty (NI/046/2014) - [dodano: 18-07-2014r.]

Nr sprawy: NI/032/2014 - Budowa fontanny na placu rekreacyjnym przy ul. Żwirki w Tczewie


Ogłoszenie (NI/032/2014) - [dodano: 24-06-2014r.]
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (NI/032/2014) - [dodano: 24-06-2014r.]
Załącznik Nr 8 - Dokumentacja projektowa
Załącznik Nr 9 - Przedmiar robót
Załącznik Nr 10 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
Załącznik Nr 11 - Geotechniczne warunki posadowienia
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (NI/032/2014) - [dodano: 14-07-2014r.]
Zawiadomienie o unieważnieniu czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty i o ponownej ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty (NI/032/2014) - [dodano: 14-07-2014r.]

Nr sprawy: NI/039/2014 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Anny Łajming, ul. Ks. Władysława Młyńskiego oraz ul. Wiktora Jagalskiego w Tczewie


Ogłoszenie (NI/039/2014) - [dodano: 09-06-2014r.]
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (NI/039/2014) - [dodano: 09-06-2014r.]
Załącznik Nr 7 - Dokumentacja projektowa
Załącznik Nr 8 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
Załącznik Nr 8 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (2)
Załącznik nr 9 - Dokumentacja geotechniczna
Zawiadomienie o wyborze oferty (NI/039/2014) - [dodano: 26-06-2014r.]