58 531 30 11 • faks: 58 530 52 51

Archiwum

Wykonanie robót zabrukowych i asfaltowych po awariach wodociągowych i kanalizacyjnych oraz regulacja ulicznych urządzeń wod - kan na terenie miasta Tczewa w latach 2016 - 2017

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego podprogowego. Numer sprawy: NI/055/2015.

Nazwa zadania:


"Wykonanie robót zabrukowych i asfaltowych po awariach wodociągowych i kanalizacyjnych oraz regulacja ulicznych urządzeń wod-kan na terenie miasta Tczewa w latach 2016 - 2017"

Działając na podstawie § 3 ust. 2 lit. a Regulaminu udzielania zamówień ZWiK Sp. z o.o. z dnia 15.05.2015r. zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia.

Nazwa (firma) i adres zamawiającego:


Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
83-110 Tczew, Czatkowska 8 tel. 58/ 530-52-70, fax. 58/ 531-21-82
strona www: zwik.tczew.pl; adres e-mail: i.witkowska@zwik.tczew.pl godziny urzędowania: dni robocze 7:00 -15:00

Szczegóły zamówienia oraz SIWZ w załącznikach poniżej.

Pobierz załączone pliki

Wynik - NI/055/2015 (pdf / 724 KB. Ilość pobrań: 927)
Ogłoszenie Nr NI-055-2015 (pdf / 2158 KB. Ilość pobrań: 808)
SIWZ NI 055 2015 (doc / 357 KB. Ilość pobrań: 832)
SIWZ NI 055 2015 (pdf / 478 KB. Ilość pobrań: 790)