58 531 30 11 • faks: 58 530 52 51

Historia

Historia "wodociągów"

Woda zawsze decydowała o życiu i rozwoju. Nie inaczej było w Tczewie. Początkowo czerpano ją prosto z Wisły, potem ze studni znajdujących się przy ul. Klasztornej i Pocztowej oraz tej na dzisiejszym Placu Hallera. Po zużyciu wodę wylewano wprost na ulice. Taki w wielkim skrócie był obraz tamtych lat. Aż do roku 1905, kiedy to w Tczewie wybudowano pierwsze wodociągi.

Życie w tamtych czasach mocno szło do przodu i wymagania rozwijającego się miasta rosły. Powstawały nowe firmy, a tym samym przybywało mieszkańców. W wieku pary i elektryczności, jednym z dobrodziejstw była woda wykorzystywana w Stockim Młynie do napędzania turbin produkujących prąd. Tczewska elektrownia rozpoczęła działalność w 1900 roku i zaopatrywała 34 odbiorców posiadających lampy łukowe.

Na przełomie lat 1904/1905 powstały w Tczewie Miejskie Zakłady Zaopatrywania w Wodę. Ich budowa kosztowała 523 tyś. marek. Wodę wydobywano z kilku studni znajdujących się na głębokości 100 metrów. Odżelazioną pompowano do wieży ciśnień. Takie były początki powstania stacji pomp wody w Parku Miejskim i od lat wpisanej w krajobraz miasta Wieży Ciśnień położonej dziś u zbiegu ulic Bałdowskiej i 30-go Stycznia. Jednak powszechne wykorzystywanie wody wymuszało zorganizowanie czegoś więcej, a mianowicie systemu, który doprowadzałby ją do mieszkań, a potem ją z nich odprowadzał.

Jeszcze w 1904 roku w firmie Davida Grove opracowano dokumentację kanalizacji miejskiej, obejmującej 90ha terenów miejskich. Był to obszar ul. Zamkowej, Wąskiej, Klasztornej (obecnie ks. Ściegiennego) i Łaziennej. Określono, z jakich ulic i gdzie mają trafiać ścieki. Oczyszczalnię Ścieków zlokalizowano przy ul. Sambora. Zezwolenie na budowę kanalizacji firma otrzymała 28 sierpnia 1908 roku. Główny ciąg budowano 2 lata, a w kolejnych latach rozbudowywano. Na przykład w 1913 roku powstała sieć kanalizacyjna wzdłuż ul. Gdańskiej w kierunku Malinowa i obecnego osiedla Suchostrzygi. Wtedy w Tczewie mieszkało już 16 tyś. ludzi.Na przestrzeni ostatniego 100-lecia Zakład Wodociągów i Kanalizacji przechodził różne przeobrażenia. W 1980 roku został włączony do Okręgowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Gdańsku. W 1978 roku wybudowano Ujęcie Wody „Motława” z 11 studniami głębinowymi. Wybudowane 100 lat temu Ujęcie Wody „Park Miejski” po licznych modernizacjach służy do dziś. Pierwsza modernizacja związana było z rozwojem elektryfikacji w mieście (1928-1929) natomiast dzięki ostatniej (2001-2002) uzyskano jakość wody zgodną ze standardami obowiązującymi w Unii Europejskiej.

Na początku lat 90-tych wydzieloną z OPWiK Gdańsk część firmy przekształcono w zakład budżetowy będący w strukturach Urzędu Miasta Tczewa. Kolejną ważną datą jest oddanie do użytku głównej Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej przy ul. Czatkowskiej.
Kolejne przekształcenie Zakładu miało miejsce 1 stycznia 2000 roku, kiedy to dotychczasowy zakład budżetowy został przekształcony w spółkę prawa handlowego z 100% udziałem Miasta Tczewa. Tak, więc w chwili obecnej „tczewskie wodociągi” ujmują, uzdatniają, doprowadzają wodę oraz odprowadzają ścieki pod firmą: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie.

Dziś nikt sobie nie wyobraża życia bez wody płynącej z „kranów”. Ponad 60 tyś. mieszkańców Tczewa korzysta z bieżącej wody, jakby w rurach płynęła od zawsze. Pamiętajmy jednak, że nie zawsze tak było...