58 531 30 11 • faks: 58 530 52 51

Oferta naszych usług

Oferta usług ZWiK Sp. z o.o. w Tczewie

Wykonawstwo:


  • wykonujemy przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne od sieci ulicznej do instalacji wewnętrznej wraz z montażem wodomierza;

  • wykonujemy osiedlowe wodociągowo - kanalizacyjne sieci rozdzielcze;

  • dokonujemy rozdziału instalacji - m.in. do podlewania ogrodów;

  • usuwanie awarii wodociągowych i kanalizacyjnych;

  • odbiór i oczyszczanie ścieków przemysłowych dostarczanych przez ich dostawców do stacji zlewnej w Tczewie.


Usługi sprzętowe


  • udrażnianie i czyszczenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej za pomocą samochodu specjalistycznego WUKO;

  • usługi asenizacyjne (wywóz nieczystości z szamb).


Usługi laboratoryjne


  • Badania wody, wody do spożycia przez ludzi: mikrobiologiczne, chemiczne, właściwości fizycznych, pobieranie próbek

  • Badania ścieków: chemiczne, właściwości fizycznych, pobieranie próbek jednorazowych