58 531 30 11 • faks: 58 530 52 51

Zgłoś awarię lub szkodę

Awaria kanalizacji

W przypadku stwierdzenia awarii kanalizacyjnej - nadmiernego spiętrzenia się ścieków w sieci sanitarnej, wypływu nieczystości z sieci sanitarnej itp., prosimy o natychmiastowe zawiadomienie naszych służb pod następującymi numerami telefonów:

- sieć kanalizacyjna - 58 530 52 64 w godzinach 7.00 - 15.00
- dyspozytornia - 58 531 39 94 - 24 h

lub e-mail zwik@zwik.tczew.pl
Wszelkie zgłoszenia zostaną odnotowane w książce awarii kanalizacyjnych. Na miejsce zgłoszenia wysłane zostanie pogotowie kanalizacyjne celem oględzin oraz ewentualnego zabezpieczenia miejsca awarii.

Informujemy Szanownych Klientów, że Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie odpowiada jedynie za awarie występujące na sieciach przez Zakład eksploatowanych lub będących jego własnością. W przypadku stwierdzenia awarii na sieci stanowiącej własność odbiorcy usług usunięcie takiej awarii możliwe jest za pełną odpłatnością.