58 531 30 11 • faks: 58 530 52 51

Informacje

e-BOK - Internetowe Biuro Obsługi Klienta

e-BOK to prosty i wygodny sposób kontrolowania należności za usługę dostawy wody i/lub odprowadzania ścieków oraz podania ilości zużycia wody wg stanu wodomierza. e-BOK pozwa¬la każdemu Klientowi na szczegółową ana¬lizę historii stanu rachunków i zużycia wody.

Klient zarejestrowany w e-BOK ma możliwość:

Odczyty - podania stanu wodomierza, jak również sprawdzenia odczytów wodomierza od daty zawarcia umowy.

Faktury - sprawdzenia: daty wystawienia faktury, terminu płatności faktury, kwoty faktury, historii faktur; posiada również możliwość wydrukowania odpisu z faktur, a także sprawdzenia aktualnego stanu konta wraz z odsetkami naliczonymi w notach.

E-Faktury - zgłoszenia w formie elektronicznej E-FAKTURY, zmiany adresu e-mail dla E-FAKTUR, wycofania akceptacji E-FAKTURY

Umowy - sprawdzenia: numeru zawartej umowy, daty zawarcia umowy, numeru wodomierza przyporządkowanego do umowy.

Korespondencja - zgłoszenia awarii, zgłoszenia zmiany danych strony umowy, złożenia reklamacji lub wysłania pisma innej treści; istnieje również możliwość sprawdzenia historii dokumentów wysyłanych do Spółki za pośrednictwem e-BOK.

Dostęp do Internetowego Biura Obsługi Klienta (e-BOK) możliwy jest poprzez stronę internetową www.zwik.tczew.pl bądź bezpośrednio przez http://zwik.tczew.pl/e-bok

e-BOK będzie stopniowo wzbogacany i udoskonalany. Chcemy go Tworzyć z Państwem i dla Państwa! Dlatego Państwa uwagi są dla nas bardzo cenne. Z góry dziękujemy za komentarze i propozycje.

KORZYSTANIE Z e-BOK TO OSZCZĘDNOŚĆ CZASU!