58 531 30 11 • faks: 58 530 52 51

Regulamin UZP

Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych

Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady udzielania zamówień przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Tczewie Sp. z o.o. ul. Czatkowska 8 stanowiących zamówienia sektorowe podprogowe w myśl art. 132 i 133 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.),których wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Całość regulaminu znajduje się w załączniku poniżej.

Pobierz załączone pliki

Regulamin UZP - ZWiK Tczew 28.12.2016 (pdf / 22483 KB. Ilość pobrań: 1218)
Zarządzenie Nr 2 2017 z dnia 19.01.2017 zmieniające regulamin UZP (pdf / 2318 KB. Ilość pobrań: 1273)
Regulamin UZP - tekst jednolity po zmianie z dnia 19.01.2017 (pdf / 23988 KB. Ilość pobrań: 1459)
Regulamin UZP - ZWiK Tczew - 15.05.2015 (doc / 9618 KB. Ilość pobrań: 1360)
Regulamin UZP - ZWiK Tczew - 15.05.2015 (pdf / 708 KB. Ilość pobrań: 1457)