58 531 30 11 • faks: 58 530 52 51

Dział sprzedaży

Informacje

Dział Sprzedaży świadczy usługi dla klientów indywidualnych jaki podmiotów gospodarczych głównie w zakresie rozliczeń za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.

Oprócz tego Nasi klienci mogą w Dziale Sprzedaży rozwiązać swoje sprawy związane z:

- podpisywaniem, aktualizacją oraz rozwiązywaniem umów na dostawę wody i odprowadzanie ścieków
- reklamacją rachunków wystawionych przez ZWiK Sp. z o.o.
- rozkładaniem płatności na raty
- wykonywaniem ekspertyz wodomierzy
- zgłoszeniem nieprawidłowości działania wodomierzy

W Dziale Sprzedaży Klient może także zapoznać się z warunkami świadczenia usług przez Spółkę oraz zakresem ich świadczenia.

Kierownikiem Działu Sprzedaży jest Pani Katarzyna Fryza

(058) 530 52 89
sprzedaz@zwik.tczew.pl
Pokój nr 14