58 531 30 11 • faks: 58 530 52 51

Laboratorium

Jak zlecić badanie?

1. Zapoznaj się z naszą ofertą
2. Skontaktuj się z nami w celu ustalenia zakresu badań, terminu pobrania/dostarczenia i liczby próbek.

UWAGA!

  • Próbki przyjmowane są do badań wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
  • Laboratorium zapewnia odpowiednio przygotowane pojemniki oraz akcesoria do pobierania próbek.
  • Metoda pobierania próbek, odpowiednia czystość i sterylność pojemników, wybór punktu pobierania, objętość pobranej próbki oraz czas i warunki jej transportu mają istotny wpływ na uzyskane wyniki badań.
  • Do badań mikrobiologicznych przyjmowane są wyłącznie próbki pobrane do sterylnych pojemników wydanych przez laboratorium (szklanych lub plastikowych).
  • Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za jakość i reprezentatywność oraz transport próbek pobranych i dostarczanych przez Klienta. Laboratorium zapewnia, że wyniki przeprowadzonych badań będą reprezentatywne dla dostarczonej próbki.
  • Wyniki badań próbek pobranych i dostarczonych przez Klientów nie mają zastosowania w obszarach regulowanych prawnie.

Oczekiwanie na wyniki badań jest uzależnione od wielkości zlecenia. Informacji na temat postępu prac i ich zakończenia można uzyskać u Kierownika Laboratorium pod nr tel.: /58/ 530 52 50

Za wykonaną usługę zostanie wystawiona faktura, zgodnie z obowiązującym cennikiem usług

Oceń naszą współpracę

Wyraź opinię dotyczącą poziomu świadczonych przez Laboratorium usług: wypełnij ankietę dotycząca jakości usług laboratoryjnych i prześlij ją na adres: laboratorium@zwik.tczew.pl lub złóż go osobiście w Laboratorium.

Klient lub inna zainteresowana strona ma prawo złożyć pisemną skargę na każdym etapie realizacji zlecenia lub po jej zakończeniu.

Laboratorium zobowiązane jest ustosunkować się do treści skargi w okresie do 14 dni od daty jej zarejestrowania.
W celu udostępnienia opisu sposobu rozpatrywania skargi, strony zainteresowane prosimy o kontakt z Laboratorium