58 531 30 11 • faks: 58 530 52 51

Woda

Jakość H2O

Jakość wody wtłoczonej do sieci miejskie regulowana jest przez Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 72, poz. 466 z 2010). Przepisy rozporządzenia dokonują wdrożenia przepisów dyrektywy 9883/EC z dnia 3 listopada 1998 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Powyższe akty prawne regulują zakres badanych parametrów w wodzie oraz określają ich wartości dopuszczalne.

Nad badaniem wody czuwa zakładowe laboratorium ZWiK Sp. z o.o. w Tczewie, które przeprowadza średnio około 1100 badań rocznie wody wtłaczanej do sieci miejskiej Metody badawcze naszego laboratorium wody zatwierdzane są co roku przez Państwowego Inspektora Sanitarnego. Laboratorium posiada również akredytację na niektóre metodyki badawcze.

Akredytacja jest procedurą formalnego potwierdzenia przez uprawnioną, niezależną państwową jednostkę, kompetencji podmiotu do wykonywania pewnych czynności. Uzyskanie certyfikatu akredytacji jest uznaniem, że laboratorium ZWiK Sp. z o.o. w Tczewie jest kompetentne w zakresie wykonywanych badań objętych akredytacją.

Twardość wody

Twardość wody jest to cecha wody, będąca funkcją stężenia kationów wapnia (Ca2+) i magnezu (Mg2+) oraz opcjonalnie żelaza(II) (Fe2+) i manganu(II) (Mn2+).

Twardość wody ma wpływ na jej napięcie powierzchniowe. Czym większe napięcie powierzchniowe wody, tym trudniej zwilża ona wszelkie powierzchnie, na skutek czego trudniej jest za jej pomocą czyścić zabrudzone powierzchnie. Twarda woda wymaga stosowania większych ilości mydła, gdyż powoduje wytrącenie trudno rozpuszczalnych soli kwasów tłuszczowych i metali odpowiedzialnych za twardość wody.

Duża, nietrwała twardość wody stanowi często poważny techniczny problem, gdyż w trakcie wielu procesów technologicznych związanych z podgrzewaniem wody następuje wtedy osadzanie się tzw. kamienia kotłowego.