58 531 30 11 • faks: 58 530 52 51

Ścieki

Jakość ścieków, odpady

Jakość ścieków oczyszczonych

Skład ścieków oczyszczonych wprowadzanych do odbiornika w 2022 roku


Efektywność oczyszczania ścieków

Stopień redukcji zanieczyszczeń w 2022 roku


Produkcja odpadów w oczyszczalni ścieków w 2022 roku