58 531 30 11 • faks: 58 530 52 51

Realizowane zadania

"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - Etap VI w ul. Bałdowskiej w Tczewie do granic miasta Tczewa"

Zadanie pod nazwą: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - Etap VI w ul. Bałdowskiej w Tczewie do granic miasta Tczewa"

CZYTAJ WIĘCEJ

"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do granicy działek w ul. Przemysłowej w Tczewie"

Zadanie pod nazwą: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do granicy działek w ul. Przemysłowej w Tczewie"

CZYTAJ WIĘCEJ

"Program opomiarowania strat wody poprzez stworzenie stałego strefowego monitoringu przepływów i ciśnienia w miejskim systemie wodociągowym w Tczewie"

Zadanie pod nazwą: "Program opomiarowania strat wody poprzez stworzenie stałego strefowego monitoringu przepływów i ciśnienia w miejskim systemie wodociągowym w Tczewie" realizowane jest ze środków własnych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku przyznanej w ramach umowy pożyczki nr WFOŚ/P/34/2017 z dnia 20 lipca 2017r.

CZYTAJ WIĘCEJ

"Modernizacja systemu napowietrzania ścieków na oczyszczalni ścieków w Tczewie"

Zadanie pod nazwą: "Modernizacja systemu napowietrzania ścieków na oczyszczalni ścieków w Tczewie" realizowane jest ze środków własnych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku przyznanej w ramach umowy pożyczki nr WFOŚ/P/54/2015 z dnia 30 lipca 2015r.

CZYTAJ WIĘCEJ