58 531 30 11 • faks: 58 530 52 51

Pliki do pobrania

Pliki do pobrania

Pobierz załączone pliki

Dział techniczny - wniosek o wydanie warunków przyłączenia (docx / 138 KB. Ilość pobrań: 2240)
Dział techniczny - wniosek o wydanie warunków rozdziału instalacji (pdf / 419 KB. Ilość pobrań: 1732)
Dział sprzedaży - zlecenie wykonania ekspertyzy wodomierza (pdf / 52 KB. Ilość pobrań: 1123)
Dział sprzedaży - zlecenie wykonania montażu wymiany rozplombowania wodomierza (pdf / 157 KB. Ilość pobrań: 2093)
Dział sprzedaży - wniosek o wydzierżawienie stojaka hydrantowego z wodomierzem (pdf / 64 KB. Ilość pobrań: 1052)
Dział sprzedaży - wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków (pdf / 457 KB. Ilość pobrań: 1849)
Dział sprzedaży - protokół zdawczo odbiorczy stanu wodomierza (docx / 20 KB. Ilość pobrań: 822)
Dział sprzedaży - cofnięcie zgody na obciążenie rachunku (pdf / 132 KB. Ilość pobrań: 264)
Dział sprzedaży - polecenie zapłaty zgoda na obciążenie rachunku (pdf / 133 KB. Ilość pobrań: 326)
Dział sprzedaży - wniosek o rozwiązanie umowy (pdf / 224 KB. Ilość pobrań: 370)
Dział sprzedaży - badania wydajności i ciśnienie na zaworze hydrantów zewnętrznych (pdf / 460 KB. Ilość pobrań: 65)
Inwestycje I - zlecenie wykonania przyłącza wod - kan (pdf / 59 KB. Ilość pobrań: 1159)
Inwestycje I - zlecenie wykonania projektu przyłącza (pdf / 59 KB. Ilość pobrań: 1095)
Inwestycje I - zlecenie wykonania projektu wraz z wykonawstwem (pdf / 61 KB. Ilość pobrań: 1095)
Inwestycje II - Wniosek o odpłatne przejęcie urządzeń wod-kan (doc / 64 KB. Ilość pobrań: 1094)
Inwestycje II - Arkusz oceny wniosku o odpłatne przejęcie urządzeń wod-kan (doc / 65 KB. Ilość pobrań: 1024)
Inwestycje II - Projekt umowy przejęcia urządzeń wod-kan (doc / 71 KB. Ilość pobrań: 1083)
Inwestycje II - Protokół zdawczo - odbiorczy przejmowanych urządzeń wod-kan (doc / 62 KB. Ilość pobrań: 1306)
Inwestycje II - Oświadczenie właściciela urządzeń wod-kan, rękojmia, gwarancja (doc / 60 KB. Ilość pobrań: 1056)
Inwestycje II - Oświadczenie właściciela urządzeń wod-kan (doc / 1745 KB. Ilość pobrań: 1128)
Inwestycje II - Regulamin odpłatnego przejmowania urządzeń wod-kan ZWIK (pdf / 293 KB. Ilość pobrań: 1138)