58 531 30 11 • faks: 58 530 52 51

Projekty UE

Projekty dofinansowane z Unii Europejskiej

PROJEKT NR POIS.02.03.00-00-0214/16

Kompleksowe rozwiązanie gospodarki osadowej wraz z modernizacją części technologicznej i przebudową systemu doprowadzenia ścieków do oczyszczalni w Tczewie

Szczegółowe informacje

PROJEKT NR POIS.01.01.00-00-089/09

Kompleksowe wyposażenie w kanalizację sanitarną miasta Tczew - Etap IV wraz z magistralą wodociągową

Szczegółowe informacje