58 531 30 11 • faks: 58 530 52 51

Nawigacja

e-BOK - Nawigacja

Aby rozpocząc korzystanie z internetowego biura obsługi należy wejść na stronę internetową Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Tczewie wpisując w oknie przeglądarki następujący adres: www.zwik.tczew.pl
Następnie należy kliknąć okno z napisem e-bok.
Otworzy się okno logowania do systemu e-bok.
Dostęp do usług oferowanych przez system jest możliwy wyłącznie dla zarejestrowanych klientów ZWiK Sp. z o.o., którzy posiadają konto w systemie.
Aby założyć konto należy wypełnić formularz rejestracyjny.
Rejestracja polega na wypełnienia wszystkich wymaganych pól i kliknięciu opcji wyślij u dołu ekranu.
Informacje zawarte w formularzu rejestracyjnym zostaną zweryfikowane przez pracownika ZWiK Sp. z o.o.. Jeżeli weryfikacja przebiegnie prawidłowo zgłoszenie zostanie wprowadzone do systemu a na podany w zgłoszeniu adres e- mail zostaną wysłane dane dostępowe tj. identyfikator i hasło.
Uwaga! w związku z faktem, iż biuro obsługi klienta czynne jest w dni robocze od poniedziałku do piątku - weryfikacja danych zawartych w formularzu rejestracyjnym może potrwać do 3 dni.
Dostęp do serwisu powinien być możliwy w czasie do 24 h od momentu otrzymania
wiadomości email zawierającej login i hasło.
Jeżeli w ciągu 4 dni od daty wysłania zgłoszenia nie otrzymają Państwo wiadomości email należy skontaktować się ze ZWiK Sp. z o.o w Tczewie pod numerem tel.:
58 530 52 59 lub 58 530 52 89.

Logowanie do systemu

Każdy użytkownik jest identyfikowany poprzez login i hasło.
Aby zalogować się do systemu należy otworzyć okno logowania do systemu e-bok. W polu identyfikowanym etykietą Identyfikator wpisać identyfikator z wiadomości zawierającej dane dostępowe poniżej hasło oraz kliknąć na przycisk zaloguj się. W przypadku nieudanej próby logowania( błędnie wpisany login i / lub hasło) u góry okna pojawi się informacja.
Uwaga! Przy pierwszym logowaniu konieczna jest zmiana hasła. Identyfikator pozostaje bez zmian. W przypadku, gdy użytkownik zapomni swoje hasło dostępowe musi skontaktować się ze ZWik Sp. z o.o.

Korzystanie z systemu e-bok

Po zalogowaniu się użytkownika do systemu na ekranie pojawi się okno systemu e-bok.

Okno składa się z następujących zakładek:

• Rachunki i płatności/ kalendarz
• Wodomierze
• Dane klienta
• Dokumenty
• Komunikaty/wiadomości
• Kontakt

Żeby przejść do konkretnej zakładki należy na nią kliknąć.

Zakładka rachunki i płatności informuje o bieżącym stanie salda.
W tabeli poniżej umieszczono informacje dotyczące wszystkich dokumentów wystawionych klientowi tj. faktury za wodę i pozostałe usługi. Przedstawione są takie informacje data wystawienia dokumentu jego numer, termin płatności, typ opis, kwota obciążenia, informacja o wpłacie (uznanie), informacje o kwotach do rozliczenia oraz plik faktury w formacie PDF (do wyświetlenia lub pobrania).
Kliknięcie na lupę przy konkretnej fakturze przenosi użytkownika do pozycji dokumentu gdzie zostają wyświetlone szczegółowe informacje na temat wybranego dokumentu. Obejmują one poszczególne pozycje faktury takie jak: nazwę, ilość, cenę jednostkową netto, brutto, jednostkę miary, wartość netto, wartość podatku VAT i wartość brutto. Na dole tabeli znajduje się podsumowanie dokumentu( kwota netto, wartość podatku i kwota brutto).
Przy użyciu filtra można zawęzić obszar wyszukiwania i zapoznać się z informacjami wg kryteriów ustalonych samodzielnie przez użytkownika ( również w postaci graficznej).
W zakładce kalendarz można uzyskać informacje na temat niezapłaconych rachunków w dniu terminu płatności.

Zakładka Wodomierze zawiera informacje o punktach pomiarowych.
Jeżeli odbiorca posiada kilka punktów poboru, aby zmienić punkt należy wybrać go z listy.
Kliknięcie na lupę umożliwi przegląd odczytów i rozliczeń, informacji dotyczących nr fabrycznych wodomierzy statusu (typu instalacji), jego wartość ( wskazanie) daty odczytów i wielkości zużycia, średnie zużycie dobowe, czy wystawiono fakturę, sposób odczytu wodomierza …….
Klikniecie na historie rozliczeń pozwala uzyskać informację na temat poprzednich liczników i ich wskazań. Wszystkie dane można również uzyskać w postaci graficznej.

Zakładka Dane klienta zawiera informację na temat aktualnie załogowanego użytkownika tzn. jego nazwę, symbol, adres użytkownika oraz datę i czas ostatniego logowania.

Zakładka Dokumenty zawiera informacje dotyczące zawartych umów i aneksów.

Zakładka Komunikaty / Wiadomości - w której przedstawione są wiadomości albo komunikaty dotyczące np. awarii, planowanych wyłączeń, zmian cennika aktów prawnych itp.
Zakładka Kontakt zawiera dane, ZWiK Sp. z o.o.: adres, tel. kontaktowy, fax., numery kont bankowych.
Z lewej strony ekranu widoczne są adresy email.
Klikając na adres email można, przy użyciu własnego programu pocztowego, przesłać wiadomość do siedziby ZWiK.