58 531 30 11 • faks: 58 530 52 51

Nawóz organiczny

Nawóz organiczny "Kompost Pomorski"

Ważna informacja dla klientów


Zgodnie z pozwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi udzielonym decyzją nr 678a/23 z dnia 7.03.2023 roku oraz instrukcją stosowania i przechowywania nawozu organicznego, "Kompost Pomorski" jest przeznaczony do stosowania w uprawach polowych roślin rolniczych, w uprawach roślin sadowniczych i ozdobnych oraz do zakładania trawników.

Odpowiedzialność za stosowanie i przechowywanie nawozu organicznego "Kompost Pomorski" ponosi kupujący.

Walory nawozu organicznego "Kompost Pomorski"


"Kompost Pomorski" został przebadany w zakresie fizykochemicznym, biologicznym i rolniczym. Badania fizykochemiczne i biologiczne kompostu wykazały, że zawiera on substancje organiczne i mineralne takie jak: azot i fosfor w ilościach, jakie są wymagane dla nawozów organicznych oraz nie zawiera mikroorganizmów chorobotwórczych, przez co jest bezpieczny pod względem sanitarnym. Natomiast badania rolnicze wykazały, że kompost przyczynia się do istotnego wzrostu plonów i zwiększenia zasobności gleby w przyswajalny azot i fosfor, substancję organiczną i próchnicę.

"Kompost Pomorski" uzyskał pozytywne opinie instytutów naukowo- badawczych o jego przydatności do stosowania w rolnictwie pod uprawy połowę, w uprawach roślin sadowniczych i ozdobnych, do zakładania trawników oraz pozytywne opinie o jego wpływie na zdrowie zwierząt, na zdrowie ludzi i na środowisko. Zastosowanie nawozu organicznego z pewnością korzystnie wpłynie na warunki po wietrzno-wodne w glebie i przyswajalność składników pokarmowych przez rośliny dzięki dużej zawartości próchnicy.


Szczegółowe informacje nt. sprzedaży nawozu można uzyskać pod nr tel. 58 530 52 66 lub adresem e-mail: m.choszcz@zwik.tczew.pl - Technolog Marcin Choszcz

Pobierz załączone pliki

Zlecenie zakupu kompostu (doc / 38 KB. Ilość pobrań: 566)
Cennik kompostu i transportu (docx / 16 KB. Ilość pobrań: 866)
Pozwolenie dot. nawozu - 07.03.2023r. (pdf / 2612 KB. Ilość pobrań: 250)
Mapa - dojazd do miejsca odbioru kompostu na terenie ZWiK 001 (jpg / 853 KB. Ilość pobrań: 454)
Wyniki badań nawozu organicznego (pdf / 1189 KB. Ilość pobrań: 292)
Informacje dotyczące nawozu organicznego (pdf / 512 KB. Ilość pobrań: 217)